یکشنبه ، ۲۹ بهمن ، ۱۳۹۶

تاریخچه کوتاه درباره شرکت صنایع معدنی فلز سنگ کاوکهبد

شرکت معدنی و صنایع معدنی فلز سنگ کاو کهبد دارای قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و رقابتی در سطح کشور می باشد و با اجراي پروژه های شرکت در آینده نزدیک موجب رونق اقتصادی و افزایش سطح اشتغال زایی می شود . شرکت معدنی و صنایع معدنی فلز سنگ کاو کهبد ( سهامی خاص )در شروع با سرمایه گذاری سهامداران بخش حقیقی و خصوصی ایجاد شده است .

 

ادامه مطلب

پروژه ها