پیمانکاری (GC)

  • پیمانکاری پروژه های صنعتی و معدنی از مرحله طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی به صورت EPC
  • اخذ گواهی اکتشاف معدنی از مرحله زمین شناسی و پی جوئی تا مرحله اکتشاف نهائی و اخذ پروانه بهره برداری
  • انجام کلیه خدمات مشاوره ای پیمانکاری خرید و فروش تجهیزات و تکنولوژی در زمینه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
  • مشارکت با شرکت های پیمانکاری جهت تاسیس کارخانجات معدنی