چشم انداز و ماموریت

بیان چشم انداز ( Statement of Vision ):

ما قصد داریم بواسطه خلاقیت وبا خلق ارزش آفرینی بهترین جایگاه معتبر و خوشنام رادر اجرای طرح های کلان با کیفیت بعنوان یک شرکت پیشرو کسب نموده ودر رهبری پروژه های صنعتی و معدنی و فعالیت در زمینه پیمانکاری و مدیریت واجرای طرحهای صنعتی و معدنی و بهره برداری از معادن وصنایع وابسته تبدیل شویم و بعنوان یک شریک قابل اطمینانی برای ذینفعان اصلی (؛مشتریان ؛سهامداران و کارکنان) باشیم .

بیان ماموریت ( Mission Statement of ):

شرکت معدنی و صنایع معدنی فلز سنگ کاو کهبد در زمینه فعاليت نظام مهندسي و طراحي پروژه هاي صنعتی و معدنی وفعالیت در زمینه پیمانکاری و مدیریت واجرای طرحهای صنعتی و معدنی داخل یا خارج از کشور در قالب کلیه صنایع و معادن ؛ انجام هرگونه فعالیتهای مربوط به اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی و انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و بهره برداری از معادن و صنایع وابسته وفرآوری و واحد های مربوط به معادن و صنایع معدنی ، انجام عملیات بهره برداری از معادن فعالیت دارد و در این راستا رویکرد مستمر به منظور دستیابی به رشد سـودآور، ارتقاء بهره وری، خلق پروژه های متمایز و مبتنی بر نیاز روز مشتریان می باشد.

ارزش های بنیادی ( Fundamental Value ):

  • قانون مداری
  • التزام به مدیریت کیفیت با معیارهای فنی و مهندسی در ارائه خدمات به منظور صیانت از تمامی سرمایه های ملی و فردی
  • رازداری امانت داری صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در کار
  • مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و تلاش در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
  • توسعه فرهنگ کار تیمی و گروهی به منظور انجام کامل و بدون نقص تعهدات شرکت
  • توانمند سازی کارکنان و بکارگیری اصول نوین مدیریتی و تعالی سازمان
  • تلاش و تأکید بر نوآوری مستمر در کلیۀ فرآیند های عملیاتی شرکت و تشویق کارکنان به اهتمام در آن
  • تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح بر مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل علمی داده ها و اطلاعات
  • رعایت نظم و انضباط سازمانی